Het aanbod

Algemeen

Het bereiken van gedragsverandering is een moeizaam proces. Mensen kunnen volharden in zelfbeschadigend gedrag. Het loslaten van patronen die hieraan ten grondslag liggen is een keuze die veel tijd en aandacht kost. Aandacht voor de klant en aandacht voor de werkers. Onderstaande cursussen bieden bruikbare handvatten voor professionals in het werkveld.

Het onderstaande aanbod kenmerkt zich door een sterke koppeling tussen theorie en de praktijk. De focus ligt dan op het vergroten van kennis en het verbeteren van de professionele houding.  Het cursusaanbod zal op maat gemaakt worden voor uw instelling. Zonodig worden trainingen ontwikkelt in samenwerking met andere bureaus, zie hiervoor ook de externe links.

Zwerfjongeren

Er is een groeiende aandacht voor zwerfjongeren. De begeleiding van deze doelgroep heeft een tijd lang onvoldoende aandacht gehad in de maatschappelijke opvang. Begeleiding van organistorische verandering en training van methodiek op maat is mogelijk.

Methodisch werken

Trainingen op maat voor o.a. trajectbegeleiders en opvangmedewerkers. Hierbij kan extra aandacht zijn voor het koppelen van methodiek aan werkbegeleiding.

Motiverende gespreksvoering en oplossinggerichte methodiek

Deze training is gericht op het in beweging krijgen van de cliënt.  Omgaan met weerstand en  het naar boven krijgen van niet benoemde hulpbehoeften.